Voorzitter: 
Maurits Oosterholt

De voorzitter leidt het dagelijks bestuur van de organisatie, dat in het algemeen ten minste bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De voorzitter hanteert vaak een voorzittershamer om de orde tijdens vergaderingen te bewaren. Een goede voorzitter gebruikt zijn hamer zelden. Vaak alleen om de vergadering officieel te openen of te sluiten.
De hamer is dan ook van symbolische waarde, het uiterlijke kenmerk van het voorzitterschap.

Algemeen bestuurslid:
Carol Bruggeman

Binnen het bestuur van de vereniging is het Algemeen Bestuurslid mede verantwoordelijk voor de invulling van de doelstellingen en activiteiten binnen de vereniging.
Het Algemeen Bestuurslid kan meerdere taken uitvoeren binnen het bestuur die los staan van de taken van het dagelijks bestuur

Secretaris :
Hans Poelert

Een secretaris, penvoerder is de functie van de persoon die de verslaglegging doet van een organisatie, zoals van een vereniging of een stichting. Vaak doet een secretaris echter meer, hij of zij bereidt bijvoorbeeld de vergaderingen voor en houdt de opvolging van de acties in de gaten.

penningmeester :
Janine Hassing

Een penningmeester is iemand die verantwoordelijk is voor de geldzaken van een vereniging, een stichting of een commissie. De penningmeester vormt samen met de voorzitter en de secretaris het dagelijkse bestuur en regelt alles wat met geld te maken heeft binnen de organisatie waarvoor hij of zij actief is.